lord shiva 12 jyotirlingasસોમનાથ, સૌરાષ્ટ્ર


મલિકાર્જુન,વારાણસીમહાકાળેશ્વર,ઉજ્જેનવૈજનાથભિમાશંકરઓમકારેશ્વરનાગેશ્વરવિશ્વનાથત્રમ્બકેશ્વરકેદારનાથ


ધ્રુશ્મેશ્વર

No comments: